image 2019 05 02 09 12 50Робота Центру надання адміністративних послуг у м. Мелітополі (далі- Центр) вже більше 5 років спрямована на забезпечення якісного рівня обслуговування відвідувачів. Цьому сприяло значне покращення матеріальної бази, підвищення кваліфікації адміністраторів та інших працівників. Насамперед це просторі та сучасно оформлені приміщення, комфортні для мешканців міста. Належне комп´ютерно-технічне оснащення, доступ адміністраторів до необхідних баз даних. До безперечних переваг роботи Центру можна сміливо віднести спрощене й комфортне отримання громадянами адміністративних послуг, протидію корупції та уникнення використання посередницьких послуг, повне інформування клієнтів та відвідувачів Центру з будь-яких питань, організацію інформаційного обміну даними між суб’єктами надання адміністративних послуг, повний контроль за здійсненням їх адміністрування, та скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі вхідного пакету документів.


       На теперішній час в Центрі мешканці міста та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 142 адміністративні послуги. З 15.03.2019 Центром було запроваджено надання послуг сфері реєстрації актів цивільного стану, а саме - державна реєстрація народження та державна реєстрація смерті, що свідчить про спрямованість роботи Центру на збільшення та запровадження найбільш затребуваних суспільством адміністративних послуг.

Протягом 1 кварталу 2019 року Центром надано 13 908 адміністративних послуг (діаграма № 1), що більше на 1455 або 10,46 % ніж в аналогічному періоді 2018 року                 (12453), що можна побачити з наступної діаграми.

 image 2019 05 02 09 18 14

Діаграма 1.

Постійно збільшується чисельність звернень громадян до Центру, так протягом 1 кварталу 2019 року в Центрі:

- надано адміністраторами Центру консультацій 12217 суб’єктам, що на 27 % більше ніж за аналогічний період 2018 року (9591 суб’єктів). Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою телефону та електронної пошти Центру (такою можливістю скористались – 28 осіб);

       - зареєстровано звернень, для отримання адміністративної послуги – 13 908, що на 14,55 % більше ніж за аналогічний період 2018 року (12453 звернення).

Найбільша кількість звернень в абсолютному значенні у 1 кварталі 2019 року незмінно припадає на надання муніципальних послуг – 10 377 або 74,6 %. На другому місці по кількості прийнятих заяв – послуги УДМС – 2395 або 17,22 %, третє місце – є заяви щодо отримання послуг у сфері Держгеокадастру – 1136 або 8,17 %. На скільки збільшилась кількість заяв у 1 кварталі 2019 року у порівнянні з 1 кварталом 2018 року відображено у діаграмі № 2.

Кількість прийнятих заяв

image 2019 05 02 09 18 25

Діаграма 2.

- виконано заявок та видано – 12 042 результатів послуг, особам, які звернулись за адміністративною послугою;

- встановлено 308 адміністративних правопорушення за проживання без реєстрації, в результаті чого винесено 291 постанову – попередження та направлено до суду 17 протоколів у відношенні осіб віком від 16-18 років.

Суб’єктами надання адміністративних послуг протягом січня – березня 2019 року відмовлено в наданні послуг за 121 зверненням, що складає 0,87 % від загальної кількості звернень. Зменшення кількості відмов свідчить про підвищення якості надання адміністративних послуг та кваліфіковане обслуговування адміністраторами Центру суб’єктів звернень на етапі підготовки та подачі документів.

Основні показники Центру

image 2019 05 02 09 18 33

Діаграма 3.

В основному відмови отримують за наступними видами адміністративних послуг:

-                     реєстрація місця проживання – 41 (33,9 %);

-                     зняття з реєстрації місця проживання - 37 (30,5 %);

-                     державна реєстрація: права власності на нерухоме майно –10 (8,3%);

-                     інші адміністративні послуги - 33 (27,3%), та пов’язані з ненаданням заявниками повного пакету документів для отримання послуги або надані недостовірної інформації. Про можливість отримання негативної відповіді адміністратори Центру попереджають заявника письмово заздалегідь.

Безпосередньо заявниками у 1 кварталі 2019 року було анульовано 50 звернень, що складає 0,35 % від загальної кількості звернень.

         У нижче наведеній діаграмі № 4 відображені дані по кількості наданих адміністративних послуг за 1 квартал 2018 року та 1 квартал 2019 року. Як можна побачити з діаграми, збільшення кількості наданих послуг відбулось майже за всіма видами послуг, лідерами за популярністю у 1 кварталі 2019 року є наступні адміністративні послуги:

  • Видача довідок про реєстрацію місця проживання особи - 3842;
  • Послуги з оформлення паспортів громадян України та для виїзду за кордон, вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25-ти та 45- ти річного віку –2395 ;
  • Послуги у сфері земельних відносин -1136;
  • Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 2780;
  • Державна реєстрація бізнесу – 1333;
  • Державна реєстрація майна – 987.

 image 2019 05 02 09 18 40

Діаграма 4.

      Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану є одними з обов’язкових і найактуальніших для мешканців міста та які можна зручно отримати у одному місці. Замовляючи послугу «Державна реєстрація народження», батьки можуть отримати комплексну послугу «Народження дитини», до складу якої входять: реєстрація місця проживання особи; надання державної допомоги при народженні дитини; оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм; первинна електронна реєстрація заявок на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти міста Мелітополя. А при отриманні послуги «Державна реєстрація смерті» в Центрі можна додатково подати пакет документів на наступні послуги: зняття з реєстрації місця проживання особи; відшкодування витрат на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого; призначення виплати «Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни»; виплата одноразової матеріальної допомоги непрацюючим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

Так з 15.03.2019 новими запровадженими послугами сфері реєстрації актів цивільного стану скористалось 6 мешканців міста (державна реєстрація народження - 5, державна реєстрація смерті - 1).

Серед мешканців міста у 1 кварталі 2019 року й надалі залишаються найбільш затребувані послуги, які надаються через Центр відділом реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та Мелітопольським міським відділом УДМС України Запорізької області, що можна побачити у діаграмі № 5 та № 6 відповідно.

image 2019 05 02 09 18 48

Діаграма 5.

У нижче наведені діаграмі № 6 можна побачити кількість наданих послуг з оформлення паспортів Мелітопольським міським відділом УДМС України Запорізької області через Центр протягом 1 кварталу 2019 року, що складає 2395 або 17,22 % від загальної кількості наданих послуг протягом січня-березня 2019 року.

image 2019 05 02 09 18 40

Діаграма 6.

         У діаграмі № 7 відображено, як у 1 кварталі 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, незначне зменшення попиту на отримання послуг з оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон на      8,19 % (або 107) та збільшення надання послуг з оформлення паспортів громадян України на 51,1 % (або 368).

image 2019 05 02 09 20 23

Діаграма 7.

Більшість адміністративних послуг, які надаються через Центр є безкоштовними, тільки з 18 послуг стягується адміністративний збір, за рахунок якого місцевий бюджет за 1 квартал 2019 року поповнився на                      549 тис. грн.

         Центр продовжує надавати адміністративні послуги при виїзному обслуговуванні наступним категоріям: особам з інвалідністю I та II групи, дітям з інвалідністю, обмеженим у пересуванні, особам похилого віку та категоріям громадян, що опинились у скрутній життєвій ситуації, які не мають доступу до отримання адміністративних послуг безпосередньо у Центрі.           Протягом 1 кварталу 2019 року до Центру звернулись відповідні категорії осіб, а саме: 11 осіб з інвалідністю, 14 осіб похилого віку та 5 осіб, які опинились у скрутній життєвій ситуації, що більше на 22 особи (порівняно із періодом після впровадження послуги - з 01.11.2018).

          Центр підвів підсумки моніторингу громадської думки з оцінки якості надання адміністративних послуг за 1 квартал 2019 року. Оцінюють роботу Центру за допомогою: талону електронної черги, який потім залишають в одній зі скриньок «задоволений» або «не задоволений», книги відгуків і пропозицій та «Анкети опитування відвідувачів Центра надання адміністративних послуг у місті Мелітополь», яка розміщена на офіційному веб-сайті. Також Центр відслідковує залишені відгуки відвідувачами на «Google бізнес» та «Google мапах» у результатах пошукової видачі Центру.

        Для отримання оцінки якості надання послуг і побажань про впровадження нових послуг в Центрі у період з 18.02.2019- 22.02.2019 був оголошений тиждень опитування відвідувачів Центру за допомогою анкетування. Анкети знаходились на ресепшені, де кожен відвідувач мав можливість анонімно заповнити анкету і оцінити роботу Центру. Такою можливістю скористались та оцінили роботу Центру 182 мешканця міста.

       Протягом 1 кварталу 2019 року у голосуванні взяло участь 6859 відвідувача Центру (у тому числі 182 особи заповнили анкети у Центрі), що складає 49 % від загальної кількості прийнятих документів за 1 квартал 2019 року – 13908 або лише 50 % від загальної кількості відвідувачів Центру, яка за 1 квартал 2019 року склала 13 633 осіб.

      Загалом позитивно оцінили якість обслуговування та надання послуг 6855 відвідувача, а саме: залишили талон в одній зі скриньок «задоволений» - 6668 осіб, 2 особи заповнили анкету опитування на офіційному веб-сайті та 3 відвідувача залишили відгуки на «Google мапах» та результати анкетування 182 осіб свідчать, що громадяни задоволені рівнем організації роботи Центру та якістю надання у ньому адміністративних послуг. Всі дані за результатами анкетування були оприлюдненні на офіційному веб-сайті Центру для ознайомлення. Негативно оцінило – 4 відвідувача (залишили талон в одній зі скриньок «не задоволений» - 3 особи та залишили 1 негативну оцінку роботі Центру у анкеті опитування на офіційному веб-сайті). Усі негативні відгуки були розглянуті керівництвом Центру та була проведена відповідна робота з удосконалення надання послуг.

       У журналі відгуків, пропозицій, скарг та побажань протягом 1 кварталу 2019 року було залишено відвідувачами 6 позитивних відгуків про роботу Центру та роботу адміністраторів. У 1 кварталі 2019 року, в порівнянні з            1 кварталом 2018 року, динаміка голосування відвідувачів щодо якості обслуговування у Центрі зростає, що можна від слідкувати у діаграмі № 8.

 image 2019 05 02 09 20 33

Діаграма 8.

Суб’єктами надання адміністративних послуг, для підвищення якості надання адміністративних послуг з адміністраторами Центру, проводяться методично - навчальні наради щодо ознайомлення їх з законодавством у відповідних сферах. Згідно плану - графіку проведення практичних навчань адміністраторів, протягом 1 кварталу 2019 року було проведено 26 навчань.

Також, приділяється належна увага підвищенню кваліфікації адміністраторів Центру шляхом участі у нарадах та семінарах з питань надання адміністративних послуг, постійно працюють над удосконаленням своєї роботи, забезпечують комфортне перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування.

На другому поверсі Центру знаходиться конференц-зал, у якому протягом 1 кварталу 2019 року відбулося 17 міських заходів (засідання комісій, семінарів,тренінгів).

            Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» визначено якісні показники своєчасного виконання адміністративних послуг та проводиться аналіз. Такий моніторинг проводиться для систематизації та контролю за поверненнями результатів адміністративних послуг до Центру у найкоротші терміни та інформування про результат суб’єкта звернення.

        Центр надання адміністративних послуг м. Мелітополя постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування.