Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
if icon 46 note checked 314408 Підстава для одержання адміністративної послуги Рекомендація індивідуальної програми реабілітації
if icon 40 clipboard list 315162 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява.
2. Копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю з зазначенням назви Центру та професії навчання, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з
інвалідністю);
3. Копія паспорта;
4. Копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
5. Копія документа про освіту;
6. Оригінал виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);
7. Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).

if icon 23 stop watch 315721 Термін виконання Протягом п’яти робочих днів.
if icon 65 compass 315991 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто особа з інвалідністю або її законний представник
if icon 145 tag cord 314739 Платність послуги Безоплатно