Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
if icon 46 note checked 314408 Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Реєстрація, постійне проживання та власність (співвласність) на житловий будинок чи квартиру, який
(яка) потребують ремонту.
2. Право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир.

if icon 40 clipboard list 315162 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява;
2. Копія паспорту заявника;
3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті)
4. Копія технічного паспорту на житловий будинок (квартиру).
5. Копія документу, який підтверджує право власності на житловий будинок (квартиру).
6. Копія пільгового посвідчення, яке підтверджує право на таку пільгу.
7. Довідка з міста мешкання заявника, з підтвердженням факту мешкання за місцем реєстрації

if icon 23 stop watch 315721 Термін виконання По мірі надходження фінансування та в межах кошторисних призначень
if icon 65 compass 315991 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто особі, що має право на таку пільгу
if icon 145 tag cord 314739 Платність послуги Безоплатно