Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
if icon 46 note checked 314408 Підстава для одержання адміністративної послуги

Пенсійний вік та/або інвалідність І та ІІ групи (для І групи інвалідності влаштування до будинку-інтернату на безоплатній основі;

для ІІ групи та осіб пенсійного віку: безоплатно, якщо середньомісячний сукупний дохід становить менше двох прожиткових мінімумів;

з установленням диференційованої плати, якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми;

повна оплата, якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми), які за станом здоров`я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, не мають протипоказань до перебування у будинку-інтернаті та за проведеною оцінкою потреб у соціальних послугах потребують їх отримання.

if icon 40 clipboard list 315162 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Копія паспорту.
 2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті).
 3. Копія посвідчення на отримання пільг, інших особистих документів (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім»ї загиблого чи дружини (чоловіка) померлого ветерана ВВВ, визнаного за життя особою з інвалідністю, ветерана праці, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС, тощо).
 4. Копія пенсійного посвідчення.
 5. Довідка про склад сім’ї.
 6. Довідка про розмір призначеної пенсії.
 7. Копія судового рішення щодо стягнення аліментів з дітей або родичів, які за законом повинні утримувати і доглядати особу, яка влаштовується в будинок-інтернат (при наявності).
 8. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (при наявності групи інвалідності).
 9. Копія індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю (за наявності групи інвалідності).
 10. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при наявності).
 11. Медична картка про стан здоров’я з висновком лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду та може знаходитися у будинку-інтернаті геріатричного типу з чіткою вказівкою прізвищ голови та членів ЛКК, дати проведення ЛКК.
  • До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічних обстежень:
   • довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;
   • дані флюорографічного обстеження (давністю не більше 12 місяців) або результати триразового обстеження мокроти на ВК;
   • результати аналізів на гельмінтози, ентеробіоз (давністю до 1 місяця);
   • результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген (давністю до 6 місяців);
   • результати обстеження на ВІЛ-інфекцію;
   • загальні аналізи крові та сечі (давністю до 1 місяця);
   • довідка про епідеміологічне оточення (дійсна протягом 7 діб);
   • результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу з вказівкою дати і номерів посівів (давністю не більше 7 діб);
   • результати обстеження на форму № 30 (для осіб з дисфункцією кишечнику, з травня до листопада).
 12. Дві фотокартки 3х4.
 13. Довідки про доходи особи, яка влаштовується, та членів її сім`ї за попередні шість місяців (окрім осіб з інвалідністю І групи) для визначення щодо влаштування на умовах диференційованої або повної оплати.
if icon 23 stop watch 315721 Надходження путівки від Департаменту соціального захисту населення Запорізької області державної адміністрації
if icon 65 compass 315991 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто заявник або уповноважений представник
закладу, у якому перебуває особа
if icon 145 tag cord 314739 Платність послуги Безоплатно