Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги Підстава для одержання адміністративної послуги  До будинку – інтернату на державне утримання приймаються діти віком від 4 до 18 років та у разі потреби молодіжним відділенням для молоді віком від 18 до 35 років,з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового, медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для дітей з інвалідністю:

  1. Копія свідоцтво про народження або паспорт дитини.
  2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті).
  3. 3 фотокартки розміром 3 х 4 дитини.
  4. Виписка (заповнюється у довільній формі, відображає основні етапи розвитку дитини) з медичної документації за формою 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 28.07.2014 № 527, з висновком лікарсько – консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку – інтернаті.
  5.  Висновок психолого-медико-педагогічної консультації.
  6. Індивідуальна програма реабілітації.
  7. Психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо).
Термін виконання Термін виконання  Надходження путівки від Департаменту соціального захисту населення Запорізької області державної адміністрації
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  Батьки, опікуни, піклувальники, керівник установи, де перебуває дитина, інші законні представники.
Платність послуги Платність послуги Безоплатно