Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги Підстава для одержання адміністративної послуги

Звільнені особи пенсійного віку та/або особи з інвалідністю І та ІІ групи (для І групи інвалідності влаштування до будинку-інтернату на безоплатній основі;

для ІІ групи та осіб пенсійного віку - безоплатно, якщо середньомісячний сукупний дохід становить менше двох прожиткових мінімумів;

з установленням диференційованої плати, якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми;

повна оплата, якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми), які за станом здоров`я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, не мають протипоказань до перебування у будинку-інтернаті та за проведеною оцінкою потреб у соціальних послугах потребують їх отримання.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Копія паспорту.
 2. Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та офіційного повідомлення про це відповідному органу Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 3. Копія посвідчення на отримання пільг, інших особистих документів (пенсійне посвідчення, військовий квиток, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім'ї загиблого чи дружини (чоловіка) померлого ветерана ВВВ, визнаного за життя особою з інвалідністю, ветерана праці, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС, тощо).
 4. Довідка для направлення в будинок-інтернат за формою N 157-3/о (для осіб з інвалідністю).
 5. Довідка про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги.
 6. Довідка про склад сім'ї.
 7. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (при наявності).
 8. Копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності інвалідності).
 9. Довідка про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти (за наявності).
 10. Копія довідки про звільнення з місць позбавлення волі.
 11. 3 фотокартки розміром 3 х 4 см.
 12. Копія судового рішення щодо стягнення аліментів з дітей або родичів, які за законом повинні утримувати і доглядати особу, яка влаштовується в будинок-інтернат (при наявності).
 13. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при наявності).
 14. Медична картка про стан здоров’я з висновком лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду та може знаходитися у будинку-інтернаті геріатричного типу з чіткою вказівкою прізвищ голови та членів ЛКК, дати проведення ЛКК.
  • До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічних обстежень:
   • довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;
   • дані флюорографічного обстеження (давністю не більше 12 місяців) або результати триразового обстеження мокроти на ВК;
   • результати аналізів на гельмінтози, ентеробіоз (давністю до 1 місяця);
   • результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген (давністю до 6 місяців);
   • результати обстеження на ВІЛ-інфекцію;
   • загальні аналізи крові та сечі (давністю до 1 місяця);
   • довідка про епідеміологічне оточення (дійсна протягом 7 діб);
   • результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу з вказівкою дати і номерів посівів (давністю не більше 7 діб);
   • результати обстеження на форму № 30 (для осіб з дисфункцією кишечнику, з травня до листопада).
 15. Довідки про доходи особи, яка влаштовується, та членів її сім`ї за попередні шість місяців (окрім осіб з інвалідністю І групи) для визначення щодо влаштування на умовах диференційованої або повної оплати.
Термін виконання Термін виконання  Надходження путівки від Департаменту соціального захисту населення Запорізької області державної адміністрації
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  Особисто заявником або через уповноважену особу
Платність послуги Платність послуги Безоплатно