Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги Підстава для одержання адміністративної послуги  До будинку – інтернату на державне утримання приймаються особи, які досягли пенсійного віку та інваліди І та ІІ групи старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Рішення органу опіки та піклування про влаштування особи до інтернату (для недієздатних осіб).
 2. Копія паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат.
 3. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті).
 4. Довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої
  органами Пенсійного фонду України та/або управлінням) для осіб з інвалідністю І групи).
 5. Довідка з місця проживання.
 6. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою первинної облікової документації № 157-1/о, затвердженою
  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577 (за наявності інвалідності).
 7. Довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою первинної облікової документації № 157-3/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577 (за наявності інвалідності).
 8. Індивідуальна програма реабілітації осіб з інвалідністю за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 № 623 (за наявності інвалідності).
 9. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена).
 10. Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника).
 11. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника).
 12. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).
 13. Копія посвідчення на отримання пільг, інших особистих документів (за наявності).
 14. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
 15. Три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.
 16. Медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) за участюлікаря-психіатра про потребу у постійномусторонньому догляді та можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою Міністерства охорони здоров’я України.
 17. До медичної картки додаються такі довідки та дані лабораторних і флюорографічних обстежень:
  • довідка про проведені профілактичні щеплення проти дифтерії та правця;
  • довідка про епідеміологічне оточення (дійсна протягом 7 діб);
  • дані флюорографічного обстеження (давністю не більше 12 місяців) або результати триразового обстеження мокроти на ВК;
  • результати бактеріальних посівів на дифтерію, ентерогенну кишкову групу, тифопаратифозну групу з вказівкою дати і номерів посівів (давністю не більше 7 діб);
  • результати аналізів на гельмінтози, ентеробіоз (давністю до 1 місяця);
  • результати аналізів крові на реакцію Вассермана та австралійський антиген (давністю до 6 місяців);
  • результати обстеження на форму № 30 (для осіб з дисфункцією кишківника, з травня до листопада);
  • результати обстеження на ВІЛ-інфекцію;
  • загальні аналізи крові та сечі.
 18. Довідки про доходи особи, яка влаштовується, та членів її сім`ї за попередні шість місяців (окрім осіб з інвалідністю І групи) для визначення щодо влаштування на умовах диференційованої або повної оплати.
Термін виконання Термін виконання  Надходження путівки від Департаменту соціального захисту населення Запорізької області державної адміністрації
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  Особисто заявник або законний представник недієздатної особи з інвалідністю чи уповноважений представник закладу, у якому перебуває особа
Платність послуги Платність послуги Безкоштовно