Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
if icon 46 note checked 314408 Підстава для одержання адміністративної послуги Заява органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
if icon 40 clipboard list 315162 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Документація із землеустрою у паперовій та електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”, інші документи, які згідно з пунктом 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, а саме:
  • схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
  • проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
  • проекти землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
  • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
  • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
  • інша документація із землеустрою відповідно до статті 25 Закону України "Про землеустрій";
  • договір;
  • рішення суду.
 2. Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051 (форма заяви додається)*.
 3. Електронний документ відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”.
 4. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
if icon 23 stop watch 315721 Термін виконання  

14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у
територіальному органі Держгеокадастру

if icon 65 compass 315991 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами у паперовій формі разом з

доданими до неї документами подається до центру надання адміністративних послуг заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та
повідомленням про вручення

if icon 145 tag cord 314739 Платність послуги Безоплатно