Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги Підстава для одержання адміністративної послуги  Запит фізичної особи або юридичної особи, які бажають отримати витяг з Єдиного держанного реестру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або уповноваженої особи (далі - заявник)
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969);

документ, шо підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

У разі подання запиту нредсіавником додатково нодасгься примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

Термін виконання Термін виконання  Протягом 24 годин, крім вихідних і святкових днів
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі запит подасться заявником особисто

2. В електронній формі запит подається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі

Платність послуги Платність послуги

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати.

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі.

Плата справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подається запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичішх осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та округлюється до найближчих 10 гривень