Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Форма затверджена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється).

- У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал та подає копію документа, що підтверджує її повноваження;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України. (п. 70.12. статті 70 Податкового Кодексу України)

- Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

- У разі коли особа, речові права якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, та/або документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, не подаються.

У такому разі заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, з якого виготовляється копія, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.

- Документи, що свідчать про зміну ідентифікаційних даних суб’єкта права, відомостей про об’єкт нерухомого майна, в тому числі, зміни його технічних характеристик.

- Документ, у якому виявлено технічну помилку.

Термін виконання Термін виконання Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» надається у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав.

Відповідно до Наказу №3502/5 від 12.12.2011 надається у день прийняття заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  - особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації,
Платність послуги Платність послуги  Адміністративна послуга надається платно, крім випадків виправлення технічної помилки, допущеної з вини державного реєстратора