Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  

1) Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється). Уразі подання заяви уповноваженою на те особою така особа також пред’являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за допомогою порталу електронних сервісів.
2) Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
3) Документи, необхідні для відповідної державної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 40-81 Порядку державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127;

4. Рішення суду про внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

Термін виконання Термін виконання

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав, внесення запису про скасування рішення державного реєстратора здійснюються у строк, що не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідної заяви/рішення суду в Державному реєстрі прав. Строк, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме
майно строк державної реєстрації прав обраховується з дня (часу) прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  - особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації
Платність послуги Платність послуги  

Адміністративна послуга надається безоплатно