Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
if icon 46 note checked 314408 Підстава для одержання адміністративної послуги Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості.
if icon 40 clipboard list 315162 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

- Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення

if icon 23 stop watch 315721 Термін виконання 5
if icon 65 compass 315991 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Через Центри надання адміністративних послуг особисто, або через уповноважену особу, або електронною поштою, або поштою
if icon 145 tag cord 314739 Платність послуги Безоплатно