Файли для завантаження Файли для завантаження
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання адміністративної послуги Підстава для одержання адміністративної послуги  

Заява заявника (батьків дитини чи одного з них, родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилась дитина або в якому на цей час вона перебуває) про державну реєстрацію народження, подана за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги  

заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 122, частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;
документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;
рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;
документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків, передбачені частиною першою статті 122, частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України

Термін виконання Термін виконання Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг або в електронній формі – не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником
особисто.
2. В електронній формі документи подаються через веб-
портал Міністерства юстиції України батьком або матір’ю
дитини, яких ідентифіковано шляхом використання
кваліфікованого електронного підпису, електронної
системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації
особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати
заявника

Платність послуги Платність послуги Безоплатно