З метою визначення громадської думки про роботу Центру надання адміністративних послуг (далі- ЦНАП), отримання оцінки якості надання послуг і побажань про впровадження нових послуг в ЦНАП у період з 14.09.2020-20.09.2020 було оголошено 1 тиждень опитування відвідувачів ЦНАП за допомогою анкетування. Відвідувачам ЦНАП пропонувалося заповнити невеличку анкету. Анкети знаходились на ресепшені, де кожен відвідувач мав можливість анонімно заповнити анкету і оцінити роботу ЦНАП. Анкета складалася з питань, які визначають якість надання адміністративних послуг в ЦНАП, зокрема зручності режиму роботи, можливості одержання необхідної та достатньої для отримання адміністративної послуги інформації.

У проведенні анкетування прийняли участь лише 54 мешканця міста. Серед них – за віком: - від 16-35 років 17 (32 %) респ.;
- від 36-55 років – 25 (46 %) респ.;

- 55 років і більше12 (22 %) респ.

На питання «Чи знаєте Ви, які адміністративні послуги можна отримати в ЦНАП?» відповіді розподілено таким чином:

  • Так - 45 (83 %);

  • Ні - 9 (17 %).

«Чи влаштовує Вас режим роботи ЦНАП?» - друге питання анкети отримало наступні відповіді респондентів:

  • Так - 41 (76 %);

  • Ні - 13 (24 %).

На третє питання анкети «Чи відвідували Ви сайт ЦНАП?» респонденти відповіли:

  • Так – 29 (54 %);

  • Ні - 25 (46 %).

На четверте питання «Чи була інформація на сайті корисною та повною для Вас?» респонденти відповіли:

  • Так – 32 (59 %);

  • Ні - 22 (41 %).

На питання «Чи зручно оплачувати платні послуги через платіжний термінал, що розташований в ЦНАП?» - «Так» відповіли 44 (81 %); «Ні» - 9 (19 %).

Без відповіді дане питання залишив 1 респондент.

Менш активно респонденти (3 з 54 респондентів) відгукнулись своїми відповідями на питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати через ЦНАП?» . Це – «щоб адміністративні послуги були електронні в неті», «всі, що є у місті», «ксерокс».

«Як Ви можете оцінити рівень обслуговування в ЦНАП?» у 54 респондентів це питання отримало такі варіанти відповідей:

-«погано» - 6; -«добре» – 22; - «відмінно» - 26.

Отже, за результатами анонімного опитування можна окреслити загальну картину: більша кількість відвідувачів ЦНАП знає, які послуги можна отримати у ЦНАП та за яким режимом він працює. Нажаль, відвідувачі ЦНАП не відвідували офіційний сайт і не ознайомлені з інформацією, яка розміщена на ньому про що свідчать відповіді на 3 та 4 поставлене питання. Позитивно оцінили якість надання послуг більшість відвідувачів, оцінивши на «добре»- 22 відвідувача та на «відмінно» -26 відвідувачів, що свідчить про високий професіоналізм та кваліфікацію працівників ЦНАП. На превеликий жаль, є й такі відвідувачі, які негативно оцінили якість надання адміністративних послуг у ЦНАП на «погано» - 6 відвідувачів.

ЦНАП щиро вдячний учасникам опитування за їх небайдужу громадську позицію та позитивну оцінку роботи працівників ЦНАП. Висловлені Вами пропозиції щодо впровадження нових послуг та результати анкетування будуть обов’язково враховані при плануванні діяльності ЦНАП. Наша мета – забезпечення більшої відкритості для громадян шляхом запровадження широкого інформування громадськості про діяльність ЦНАП.

ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. Тому всі зусилля працівників ЦНАП покладаються на поліпшення своєї роботи, дотримання строків розгляду заяв та видачі результатів суб’єктам звернень.